TRE® Intro semináre so zahraničnou trénerkou prvýkrát na Slovensku

TRE® Intro semináre so zahraničnou trénerkou prvýkrát na Slovensku

Koniec septembra sa niesol v znamení intro workshopov metódy TRE®. Na Slovensko zavítala medzinárodne certifikovaná trénerka metódy TRE® Deva Laya Guleng, ktorá sa tejto metóde venuje už viac ako 10 rokov.

Deva Laya pôsobí vo Švédsku a počas svojho certifikačného procesu strávila niekoľko rokov spoluprácou priamo s autorom metódy Dr. Davidom Bercelim, ktorého sprevádzala na workshopoch a seminároch. Deva Laya momentálne pracuje ako supervízorka a mentorka pre TRE® Provider Trainees a TRE® Certification Trainer. 

Organizátorom celého podujatia bola psychologička Mgr. Jana Račková Vyskočil, ktorá pôsobí vo viacerých inštitúciách venujúcich sa duševnému zdraviu a vo svojej psychologickej praxi sa venuje hlavne klientom s traumou. Janke sa podarilo ako prvej doniesť na Slovensko certifikovanú zahraničnú trénerku z bohatými skúsenosťami a začať tak postupne budovať povedomie o metóde TRE®, ktorá účinne eliminuje stres, napätie a symptómy traumy aktiváciou neurogénneho chvenia.  

Na seminári vypomáhali ako asistenti certifikovaní poskytovatelia metódy TRE® Anna Hostynska z Poľska a RNDr. Eva Tóth zo Slovenska.

A ako to na workshopoch vyzeralo?

Dokopy sa v priebehu troch dní uskutočnili tri identické semináre, na ktoré zavítalo dokopy až 87 účastníkov. Vďaka organizátorke, ktorej sa podarilo osloviť odbornú verejnosť, sa podujatia zúčastnilo veľa psychológov a profesionálov z oblasti duševného zdravia. Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s hlavnými benefitmi a neurofyziologickým pozadím účinkov metódy TRE®. Okrem toho sa jednalo o značne zážitkové semináre, takže účastníci si metódu mohli až 2 krát vyskúšať a zažiť neurogénne chvenie na vlastnej koži. Reakcie boli veľmi pozitívne a už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie certifikačných workshopov, ktoré začnú na Slovensku v Novembri 2020.

GALÉRIA OBRÁZKOV

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.