Kto som

Volám sa Eva Tóth, som doktorka prírodných vied a mám za sebou z môjho pohľadu celkom zaujímavý príbeh. Ako však postupne pracujem s vami, moji milí klienti, zisťujem, že každý jeden z vás má život zaujímavý a v mnohých prípadoch inšpiratívny. Rozhodla som sa preto v tejto sekcii neuverejniť svoju osobnú cestu, myslím si, že to nie je potrebné, skôr by som sa chcela zamerať na určitý odkaz a môj vzťah k neurogénnemu chveniu. Ak však niekoho predsa len zaujíma moja cesta, kľudne vám o sebe osobne so záujmom porozprávam, prípadne svoj príbeh spomeniem v nejakom článku.

Čo tu teda nájdete?

  1. Poskytla som tu moje krátke vyjadrenie sa k metóde TRE® a neurogénnemu chveniu
  2. Uverejnila som svoje vzdelanie a certifikáty, hlavne pre tých, ktorí potrebujú vedieť, na akej úrovni som oprávnená a certifikovaná sa s vami baviť o problematike neurogénneho chvenia a pridružených oblastí, ktoré súvisia so zdravím.

TRE® a neurogénne chvenie

Neurogénne chvenie vnímam ako fascinujúci samoliečiaci mechanizmus, ktorý vracia ľudí k autenticite, radosti, detskej hravosti, vnútornému kľudu, prítomnému okamihu, tvorbe a kreativite. Som nesmierne rada, že som si prešla  cestu k pochopeniu a spolupráci môjho vlastného neurogénneho chvenia, nakoľko ma to viedlo k objaveniu, kto som a aká vlastne som.

Každému by som dopriala používať tento nástroj osobnostného rastu. Ach, to by sa nám tu krásne nažívalo… ovšem, nie každý je ochotný opustiť staré vzorce a prijať do svojho života ľahkosť a radosť.

Neurogénne chvenie nie je len uvoľnení tenzie z tela, nie je len o uvoľnení fyzických a psychických tráum, starých nezdravých vzorcov… je to o pochopení a akceptovaní prirodzenej inteligencie nášho vlastného tela a bytia. Fascinuje ma práca s touto úžasnou telesnou schopnosťou, baví ma viesť ľudí k znovuobjaveniu a spoznaniu tohoto liečivého nástroja. 

Toto je moja cesta. Viem to a som s tým plne stotožnená. 

Vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie

  • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,vedecký smer – Biológia (fyziológia)

  • Semmelweis University, Budapesť –  Health Services Management

Ukončené certifikácie 

Ďalšie oblasti záujmu:

V priebehu môjho osobného rastu som sa dostala k viacerým zaujímavým metódam, ktoré ma postupne posúvali a rozširovali moje obzory. Patrili sem: Metóda RUŠ, Kvantové tvorenie, EFT, Mindfulness, Krija jóga, Kundalini jóga a i. Niektoré techniky fungovali pre mňa viac, iné menej, avšak tie, ktoré mnou výraznejšie zarezonovali, používam aj vo svojej súčasnej praxi ako doplnok pri poskytovaných službách.

Moje vzdelávanie však ani zďaleka nie je u konca. Každým dňom si obohacujem skúsenosti prácou s ľuďmi aj odbornými školeniami. Je zo mňa večný študent, konečne sa však učím len to, čo ma baví. Okrem metódy TRE® a práce so stresom, sa osobne rozvíjam výraznejšie v oblasti vedomého tvorenia reality a života, postupne napredujem v práci s vlastnou energie a energetickým liečením. Hlbšie ma zaujíma a fascinuje oblasť neuroplasticity, afirmácii, vnímanie prítomného okamihu a i.  Môj život mi obohacuje krásna rodina, vychovávam dve fantastické deti a zostať pri zemi mi pomáha môj IT manžel 😀 😀