Kto som

Volám sa Eva Tóth, som doktorka prírodných vied v oblasti biológie-fyziológie človeka. Problematike neurogénneho chvenia sa venujem od roku 2018, keď som sa s ňou stretla v zahraničí. Ani jedna dovtedy praktizovaná metóda osobnostného rozvoja ma neposunula tak výrazne dopredu, ako práve práca s telom a mechanizmus neurogénneho chvenia. Rozhodla som sa využiť svoje odborné vzdelanie, praktické skúsenosti, prešla som si medzinárodnou certifikáciou, čím som v roku 2020 oficiálne priniesla metódu na Slovensko. Certifikovaná som bola medzinárodnou trénerkou Fionou Soma, ktorá doteraz veľmi úzko spolupracuje s Dr. Bercellim v oblasti dobrovoľníctva, prevažne v oblasti Južnej Afriky.   

V rámci vzdelávania som však neostala len pri TRE® metóde, problematiku neurogénneho chvenia totiž rozoberá aj mnoho iných terapeutických a regeneračných prístupov, v ktorých sa postupne vzdelávam, aby som tak problematiku neurogénneho chvenia uchopila komplexne. V roku 2021 som získala certifikát Shaking Medicine Teacher, ktorý mi výrazne rozšíril obzory práce s neurogénnym chvením. 

V neposlednom rade sa pravidelne zúčastňujem ako asistentka certifikačných modulov TRE® metódy, zúčastňujem sa rôznych workshopov a kurzov usporadúvaných na Slovensku, alebo v zahraničí. Snažím sa tak zostávať v kontakte s novými modalitami a prístupmi v tejto zaujímavej oblasti.

A ako vnímam TRE® a neurogénne chvenie?

Neurogénne chvenie vnímam ako fascinujúci samoliečiaci mechanizmus, ktorý vracia ľudí k autenticite, radosti, detskej hravosti, vnútornému kľudu, prítomnému okamihu, tvorbe a kreativite. Som nesmierne rada, že som si osvojila tento fantastický samoliečiaci nástroj, nakoľko ma to viedlo vyliečeniu a k objaveniu, kto som a aká vlastne som.

Každému by som dopriala používať tento nástroj osobnostného rastu. Ach, to by sa nám tu krásne nažívalo… ovšem, nie každý je ochotný opustiť staré vzorce a prijať do svojho života ľahkosť a radosť.

Neurogénne chvenie nie je len uvoľnení tenzie z tela, nie je len o uvoľnení fyzických a psychických tráum, starých nezdravých vzorcov, nie je len o vyliečení chronických ochorení… je to o pochopení a akceptovaní prirodzenej inteligencie nášho vlastného tela a bytia. Fascinuje ma práca s touto úžasnou telesnou schopnosťou, baví ma viesť ľudí k znovuobjaveniu a spoznaniu tohoto liečivého nástroja. 

Toto je moja cesta. Viem to a som s tým plne stotožnená. 

Vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie

  • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,vedecký smer – Biológia (fyziológia)

  • Semmelweis University, Budapesť –  Health Services Management

Ukončené certifikácie 

Doplňujúce aktivity v oblasti TRE® , neurogénneho chvenia a uvoľňovania tráum

  • TRE® Module 3 – Global Certification Training, 2020 – asistent trénera (Fiona Soma)

  • TRE introduction workshop, 2020 – asistent trénera (DevaLaya Guleng)

  • TRE® Module 1 – Global Certification Training, 2021 asistent trénera (DevaLaya Guleng)

  • E-motion – Uzdravenie Vnútorného Dieťaťa, 2021, assistent trénera (Dorothe Trassl)

  • E-motion a čistenie traumy, 2021, účastník

  • TRE® Module 2 – Global Certification Training, 2021 asistent trénera ( DevaLaya Guleng)

  • TRE® Module 1 – Global Certification Training, 2022 asistent trénera ( DevaLaya Guleng)

Ďalšie oblasti záujmu:

V priebehu môjho osobného rastu som sa dostala k viacerým zaujímavým metódam, ktoré ma postupne posúvali a rozširovali moje obzory. Patrili sem: Metóda RUŠ, vedomá tvorba reality, EFT, Mindfulness, Krija jóga, Kundalini jóga a i. Niektoré techniky fungovali pre mňa viac, iné menej, avšak tie, ktoré mnou výraznejšie zarezonovali, používam aj vo svojej súčasnej praxi ako doplnok pri poskytovaných službách.

Moje vzdelávanie však ani zďaleka nie je u konca. Každým dňom si obohacujem skúsenosti prácou s ľuďmi aj odbornými školeniami. Okrem metódy TRE® a práce so stresom, sa osobne rozvíjam výraznejšie v oblasti uvoľňovania a spracovávania tráum,  vedomého tvorenia reality a života, postupne napredujem v práci s vlastnou energiou a energetickým liečením. Hlbšie ma zaujíma a fascinuje oblasť neuroplasticity, afirmácii, vnímanie prítomného okamihu a i.