Individuálne konzultácie TRE®

Individuálne hodiny metódy TRE® prebiehajú v Bratislave, prípadne výnimočne po dohode aj v iných mestách. Klienti majú zaručený vysoko individuálny prístup, pričom táto forma výuky sa hodí najmä pre klientov, ktorí majú určité obavy uvoľniť sa a cítiť sa bezpečne v prítomnosti väčšej skupiny ľudí, prípadne si ich zdravotný (fyzický, psychický) vyžaduje individuálny prístup. Pozitívne výsledky a napredovanie v metóde TRE® je výrazne založené na pocite bezpečia a istoty v prostredí, kde klient vykonáva metódu a preto je veľmi dôležité dopredu si premyslieť, akú formu výučby klient uprednostní. Môže to byť kľúčové v následnom správnom uchopení celej metódy a dostavenia sa očakávaných výsledkov.

Na individuálnom stretnutí je možné pozrieť sa na klientove problémy do hĺbky a dokážeme cielene sledovať progres v danej oblasti. Individuálne hodiny nie sú len o naučení sa metódy TRE®, ale postupne prechádzajú na cielenú terapeutickú úroveň. Klient tak má potenciál zaznamenať výraznejší posun vpred v porovnaní so skupinovými hodinami.    

Individuálne hodiny sú vhodné pre klientov, ktorí:

  • necítia sa komfortne vo väčšej skupine ľudí, neradi zdieľajú svoje problémy verejne

  • uprednostňujú vysoko individuálny/terapeutický prístup

  • majú zdravotné problémy pohybového charakteru (problémy s platničkami, kĺbmi, obmedzená mobilita) a iné komplikácie ako napríklad výraznejšia nadváha, kardiovaskulárne problémy (vysoký tep)

  • majú psychické problémy a navštevujú psychológa. Klient sa môže metódu naučiť, v niektorých prípadoch je však  vhodné, aby popri výuke TRE® metódy súčasne prebiehali aj konzultácie u psychológa.

  • majú obavy, že ich neurogénne chvenie bude vyzerať neesteticky

  • majú špecifický fyzický/psychický problém

Na individuálnej hodine sa môžu naraz zúčastniť aj dvaja klienti (manželia, partneri, priatelia), ktorí sa dobre poznajú, nemajú pred sebou tajnosti a cítia sa v prítomnosti druhého uvoľnene. Cenovo sa tak jedná o výhodnejšiu variantu osvojenia si metódy, prípadne jej terapeutickej verzie. Samozrejme dochádza v tomto prípade k redukcii času, ktorý je individuálne venovaný každému jednému klientovi, stále sa však jedná o vysoko efektívnu a účinnú hodinu TRE®.

Individuálne hodiny sú taktiež vhodné pre deti, ktoré sa môžu zúčastniť sedenia individuálne, prípadne s rodičmi.  Veľmi veľa záleží na tom, s akým problémom a očakávaniami rodičia za mnou prichádzajú, podľa toho je nastavený celý proces výuky a vedenia dieťaťa jednotlivými sedeniami. Základom je však získanie vzájomnej dôvery, preto je niekedy vhodné, aby sa metódu TRE® naučili najprv rodičia a následne deti. Nakoľko u detí sa s neurogénnym chvením pracuje iným spôsobom ako u dospelých, platia pre detských klientov osobitné ceny, ktoré sú komunikované na úvodnom stretnutí (ochutnávke).

V prípade, že vás TRE® metóda zaujala, najoptimálnejší spôsob spolupráce, ktorý vám odporúčame, je objednať sa na ochutnávku TRE® metódy. Počas tejto konzultácie máme možnosť lepšie odhadnúť, koľko stretnutí by bolo pre vás optimálnych pre dosiahnutie požadovaných výsledkov. U jedného klienta to môžu byť 2-3 stretnutia, u druhého 10 stretnutí. Teoretické aj praktické zvládnutie tejto unikátnej metódy nie je možné zvládnuť jedným stretnutím, pracovať s neurogénnym chvením si vyžaduje určitú dávku pozornosti, ktorá závisí od problému, ktorý chcete riešiť.

Cenník individuálnych služieb:

Ochutnávka

Ochutnávka metódy TRE®  je zameraná na  zoznámenie sa s Metódou TRE®. Okrem toho majú klienti možnosť osobne sa zoznámiť so mnou. Je to výborná príležitosť, ako si metódu „nacítiť“ a prípadne si ujasniť vyskytujúce sa nezrovnalosti.

Ochutnávka je čiastočne rozdelená na 2 časti:

  1. časť je konzultačná- preberieme si vaše očakávania, oblasti, ktoré chcete používaním neurogénneho chvenia zlepšiť

  2. časť je praktická –  prevediem vás vybranými cvičeniami aktivujúcimi neurogénne chvenie. Je nutné podotknúť, že reakcia každého účastníka na cvičenia je veľmi individuálna. Niekto môže začať pociťovať chvenie už v priebehu prvých cvičení, niekto potrebuje na aktiváciu dlhšiu dobu. Na základe výsledku sa vieme dohodnúť, ktorá forma výuky tejto metódy by bola pre vás do budúcna najvhodnejšia (individuálne/skupinové konzultácie, typ balíčka).

Ochutnávka terapie

45 minút

Cena: 40 eur

TRE® Konzultácie

Individuálna úvodná konzultácia

90 min./90 eur

Pokračujúca konzultácia

60 min./60 eur

Balík konzultácií

4*60 min/200 eur

Referencie

Mala som tú česť zažiť si zatiaľ len úvod do uvoľňujúcej metódy TRE s pani Evkou a bol to pre mňa veľmi príjemný zážitok. Krásne nám vysvetlila jej význam, pôsobenie a to aké je vlastne naše telo dokonalé ak mu doprajeme čo potrebuje. Určite odporúčam najskôr absolvovať osobné stretnutie, keďže ten individuálny prístup a vedenie pri neurogénnom chvení je na nezaplatenie.
Martina Havlíková
Kazdý z nás na nej stretne ľudí, ktorí mu v danú chvíľu možu byť nápomocní už len samotnou existenciou. Tak som sa stretla s informáciou o tom, ako si prírodnou cestou cez prípravky Joalis riešiť svoje zdravotné problémy. Moja voľba (vďaka kamarátovi a vlastnej intuícii) padla na RNDr. Evu Tóth Msc. Táto milá, mladá žena ma očarila svojou zanietenosťou, entuziazmom, rozhľadenosťou, vedomosťami, praxou, skúsenosťami, empatiou, blízkosťou, prorodzeným napojením sa na vystrašeného klienta (mňa), ktorý k nej prichádza prvýkrát.
Vďaka prvému diagnostickému stretnutiu sme sa v rozhovore dostali aj k metóde TRE, ktorej osvetu širi aj u nás na Slovensku. Cítila som, že toto by mohla byť moja cesta, ako sa zbaviť tenzie, stresu a úzkosti. Mala som však v sebe veľa nezodpovedaných otázok a strachov z nevedomosti o tom, ako to celé prebieha.
Eva je veľmi spontánna a tak mi jednoducho ponúkla, ze mi to môže ukázať na sebe. Priznám sa, že keď som sa na ňu pozerala a videla ten tras, ktorý sa vlnil celým jej telom tak som mala pocit, akoby som videla výjav z filmu" Exorcista". Premýšľala som nad tým, čo sa asi odohráva v jej tele, myšlienkach, ako sa cíti. Bola som taká zmätená a zároveň ma nesmierne lákalo zažit to vo svojom tele.
Na našom prvom stretnutí mi všetko teoreticky vysvetlila, uvoľnila som sa a cítila som, že som s ňou v bezpečí. Bezpečie a dôvera..to bola emócie, ktoré som v tedy cítila.
Cez jednoduché cviky sme sa dostali do polohy, ktorú sme potrebovali k navodeniu trasu. Prvýkrát som vtedy pocítila jemný tras v nohách. Po tomto " nástrele" som toto cvičila sama doma. Dlhý čas tras zostával len v spodnej časti môjho tela. Postupne, keď som sa sama udomácňovala v tom, čo sa pri tom deje s mojim telom a cítila som sa v bezpečí sama so sebou pri tom, dovolila som si (samej sebe), aby sa tras preniesol do celého tela. Účinky sú úžasné, neskutočné, uvoľňujúce. A to sme spolu absolvovali len 2 TRE stretnutia.
Momentálne som na tom tak, že keď cítim tlak, napätie, stres, dokonca aj fyzickú bolesť urobím si " session" (tak to volá Eva). Jednoducho si nájdem čas sama na seba a všetko to čo cítim ako "pretlak" v sebe, či už fyzický, alebo emočný jednoducho " vytrasiem".
Ten pocit, ktorý potom mám je neopísateľný. Tak rada, by som ho všetkým spostredkovala cez slová, ale myslím, že ho každý musí precítiť sám v sebe.
Život je cesta.. A ja som vďačná, že som na tej svojej práve teraz stretla Evu
Jana Čermáková
S Evkou som absolvovala metodu TRE, neurogenneho chvenia na uvolnenie traum a tenzii, rozneho napatia v tele. V uvode stretnutia ma oboznamila s teoriou a principom metody a potom sme metodu previedli do praxe. Prešli sme si celou praktickou častou aby sme ju vedeli pouzivat aj doma. Je to jednoducha metoda na uvolnovanie napätia v tele a pouzitie doma. ak je potrebne pri vaznejsich veciach pomoct k tomu sluzi nasa terapuetka Evka. Rada vysvetli, rada nauci, rada pomoze. Metoda je u nas sice menej znama, ale doporucujem skusit a oboznamit sa s jej ucinkami a jednoduchostou
Denisa Schwarzová Bábiková