Individuálne konzultácie TRE®

Individuálne hodiny metódy TRE® prebiehajú v Bratislave, prípadne výnimočne po dohode aj v iných mestách. Klienti majú zaručený vysoko individuálny prístup, pričom táto forma výuky sa hodí najmä pre klientov, ktorí majú určité obavy uvoľniť sa a cítiť sa bezpečne v prítomnosti väčšej skupiny ľudí, prípadne si ich zdravotný (fyzický, psychický) vyžaduje individuálny prístup. Pozitívne výsledky a napredovanie v metóde TRE® je výrazne založené na pocite bezpečia a istoty v prostredí, kde klient vykonáva metódu a preto je veľmi dôležité dopredu si premyslieť, akú formu výučby klient uprednostní. Môže to byť kľúčové v následnom správnom uchopení celej metódy a dostavenia sa očakávaných výsledkov.

Na individuálnom stretnutí je možné pozrieť sa na klientove problémy do hĺbky a dokážeme cielene sledovať progres v danej oblasti. Individuálne hodiny nie sú len o naučení sa metódy TRE®, ale postupne prechádzajú na cielenú terapeutickú úroveň. Klient tak má potenciál zaznamenať výraznejší posun vpred v porovnaní so skupinovými hodinami.    

Individuálne hodiny sú vhodné pre klientov, ktorí:

  • necítia sa komfortne vo väčšej skupine ľudí, neradi zdieľajú svoje problémy verejne

  • uprednostňujú vysoko individuálny/terapeutický prístup

  • majú zdravotné problémy pohybového charakteru (problémy s platničkami, kĺbmi, obmedzená mobilita) a iné komplikácie ako napríklad výraznejšia nadváha, kardiovaskulárne problémy (vysoký tep)

  • majú psychické problémy a navštevujú psychológa. Klient sa môže metódu naučiť, je však  potrebné, aby popri výuke TRE® metódy súčasne prebiehali aj konzultácie u psychológa, ktorý súhlasí s účasťou na  TRE® sedeniach

  • majú obavy, že ich neurogénne chvenie bude vyzerať neesteticky, nešpecificky…

  • majú špecifický fyzický/psychický problém

Individuálne hodiny sú taktiež vhodné pre deti, ktoré sa môžu zúčastniť sedenia individuálne, prípadne s rodičmi.  Veľmi veľa záleží na tom, s akým problémom a očakávaniami rodičia za mnou prichádzajú, podľa toho je nastavený celý proces výuky a vedenia dieťaťa jednotlivými sedeniami. Základom je však získanie vzájomnej dôvery, preto je niekedy vhodné, aby sa metódu TRE® naučili najprv rodičia a následne deti.

Na individuálnej hodine sa môžu naraz zúčastniť aj dvaja klienti (manželia, partneri, priatelia), ktorí sa dobre poznajú, nemajú pred sebou tajnosti a cítia sa v prítomnosti druhého uvoľnene. Cenovo sa tak jedná o výhodnejšiu variantu osvojenia si metódy, prípadne jej terapeutickej verzie. Samozrejme dochádza v tomto prípade k redukcii času, ktorý je individuálne venovaný každému jednému klientovi, stále sa však jedná o vysoko efektívnu a účinnú hodinu TRE®.

Zaujala vás TRE® metóda? Kontaktujte nás a my vám obratom pošleme ceny, ktoré výrazne prispôsobujeme potrebe klienta. Teoretické aj praktické zvládnutie tejto unikátnej metódy nie je možné zvládnuť jedným stretnutím, preto máme pripravené pre našich klientov výhodné balíčky.

Najoptimálnejší spôsob spolupráce, ktorý vám odporúčame, je objednať sa na ochutnávku TRE® metódy. Počas tejto konzultácie máme možnosť lepšie odhadnúť, koľko stretnutí by bolo pre vás optimálnych pre dosiahnutie požadovaných výsledkov. U jedného klienta to môžu byť 2-3 stretnutia, u druhého 10 stretnutí. 

V prípade záujmu o individuálne hodiny ma prosím kontaktujte telefonicky, alebo emailom.