Individuálne konzultácie TRE®

Individuálne hodiny metódy TRE® prebiehajú v Bratislave, prípadne výnimočne po dohode aj v iných mestách. Klienti majú zaručený vysoko individuálny prístup, pričom táto forma výuky sa hodí najmä pre klientov, ktorí majú určité obavy uvoľniť sa a cítiť sa bezpečne v prítomnosti väčšej skupiny ľudí, prípadne si ich zdravotný (fyzický, psychický) vyžaduje individuálny prístup. Pozitívne výsledky a napredovanie v metóde TRE® je výrazne založené na pocite bezpečia a istoty v prostredí, kde klient vykonáva metódu a preto je veľmi dôležité dopredu si premyslieť, akú formu výučby klient uprednostní. Môže to byť kľúčové v následnom správnom uchopení celej metódy a dostavenia sa očakávaných výsledkov.

Na individuálnom stretnutí je možné pozrieť sa na klientove problémy do hĺbky a dokážeme cielene sledovať progres v danej oblasti. Individuálne hodiny nie sú len o naučení sa metódy TRE®, ale postupne prechádzajú na cielenú terapeutickú úroveň. Klient tak má potenciál zaznamenať výraznejší posun vpred v porovnaní so skupinovými hodinami.    

Individuálne hodiny sú vhodné pre klientov, ktorí:

  • necítia sa komfortne vo väčšej skupine ľudí, neradi zdieľajú svoje problémy verejne

  • uprednostňujú vysoko individuálny/terapeutický prístup

  • majú zdravotné problémy pohybového charakteru (problémy s platničkami, kĺbmi, obmedzená mobilita) a iné komplikácie ako napríklad výraznejšia nadváha, kardiovaskulárne problémy (vysoký tep)

  • majú psychické problémy a navštevujú psychológa. Klient sa môže metódu naučiť, je však  potrebné, aby popri výuke TRE® metódy súčasne prebiehali aj konzultácie u psychológa, ktorý súhlasí s účasťou na  TRE® sedeniach

  • majú obavy, že ich neurogénne chvenie bude vyzerať neesteticky, nešpecificky a obávajú sa možných následkov

Individuálne hodiny sú taktiež vhodné pre deti, ktoré sa môžu zúčastniť sedenia individuálne, prípadne s rodičmi.  Veľmi veľa záleží na tom, s akým problémom a očakávaniami rodičia za mnou prichádzajú, podľa toho je nastavený celý proces výuky a vedenia dieťaťa jednotlivými sedeniami. Základom je však získanie vzájomnej dôvery, preto je niekedy vhodné, aby sa metódu TRE® naučili najprv rodičia a následne deti.

Na individuálnej hodine sa môžu naraz zúčastniť aj dvaja klienti (manželia, partneri, priatelia), ktorí sa dobre poznajú, nemajú pred sebou tajnosti a cítia sa v prítomnosti druhého uvoľnene. Cenovo sa tak jedná o výhodnejšiu variantu osvojenia si metódy, prípadne jej terapeutickej verzie. Samozrejme dochádza v tomto prípade k redukcii času, ktorý je individuálne venovaný každému jednému klientovi, stále sa však jedná o vysoko efektívnu a účinnú hodinu TRE®.

V prípade záujmu o individuálne hodiny ma prosím kontaktujte telefonicky, alebo emailom.

Individuálna konzultácia*

minimálne 90 minút**

Cena: 90 eur s DPH

*Na individuálnej hodine sa následne vyhodnotí potreba/počet/frekvencia/cena ďalších konzultácií.

** Konzultácia trvá minimálne 90 minút, je možné, že sa čas v prípade potreby predĺži. Predĺženie konzultácie nie je spoplatnené navyše, cena je fixná.