O metóde

Metóda TRE ® (trauma/tension release exercises) – v preklade znamená metódu na uvoľňovanie napätia a nespracovaných  traumatizujúcich skúseností. Jedná sa o špeciálnu metódu práce s telom, kedy sa sériou jednoduchých cvikov aktivuje prirodzený reflex svalového trasu.

Trasenie uvoľňuje prebytočné napätie vo svaloch a pomáha upokojovať nervový systém.

Techniku zaviedol Dr. David Berceli, PhD. Viac o ňom a technike je možné sa dozvedieť na

www.traumaprevention.com

Najvýraznejší prínos tejto metódy je v eliminácií prejavov chronického stresu, napätia, symptómov prežitej traumatickej udalosti, ale aj rôznych fyzických zranení.

Stres, napätie a trauma sú doprevádzané príznakmi nielen psychologického, ale aj fyzického charakteru. Naše fyziologické reakcie na stres nie sú ovplyvniteľné vôľou. Prítomnosť pravidelného veľkého množstva stresu, napätia, prípadne prežitie traumatickej udalosti môže viesť k disbalancii v našom nervovom systéme a následne k neadekvátnym reakciám organizmu na nasledujúce stresové situácie. Pri dlhodobom strese postupne dochádza k narušeniu fyziologických procesov tela, ktoré riadia prirodzené uvoľnenie po prežití stresujúcej situácie.

TRE ® ponúka spôsob, ako zharmonizovať telesné fyziologické procesy a uvoľniť zátaž aj z rôznych starých „zranení“ bez potreby o danej problematike hovoriť.

V čom pomáha metóda TRE ®

 • redukuje problémy so spánkom (nespavosť, problém so zaspávaním, nočné prebúdzanie)

 • redukuje výskyt konfliktov (najmä vzťahových – na pracovisku, v rodine…)

 • znižuje bolesti svalov, chrbta

 • zvyšuje flexibilitu

 • pomáha liečiť a regenerovať staré fyzické zranenie (športové úrazy)

 • zvyšuje vitalitu, energiu, pozitívnu náladu

 • zvyšuje emocionálnu odolnosť

 • podporuje relaxáciu a schopnosť meditovať

 • zvyšuje/upravuje/zlepšuje sexuálnu aktivitu

 • podporuje prepájanie tela s mysľou

 • zvyšuje imunitu a celkové zdravie

TRE pomaha1

Na akom princípe funguje metóda

Dr. David Berceli v priebehu niekoľkých rokov zostavil sériu 7 cvikov, ktorými sú ľudia schopní u seba v priebehu krátkeho času aktivovať tzv. neurogénne chvenie. 

Cez kontinuálnu únavu vôľou ovládateľných stehenných svalov dôjde postupne k aktivácii chvenia najprv v štvorhlavom bedrovodriekovom svale (tzv. musculus iliopsoas), cez ktorý sa následne trasenie rozšíri aj do ostatných častí tela, kde je potrebné uvoľniť prebytočné napätie. Musculus iliopsoas je veľmi známy sval, s ktorým intenzívne pracujú aj fyzioterapeuti, či jogíni. Nazýva sa aj „sval duše“, pričom v súčasnosti sú dostupné na internete mnohé zaujímavé články voľne dostupné k prečítaniu (zdroje 1, 2, 3).

Vyvolať chvenie použitím aktivačných cvičení je celkom jednoduchý proces a časom ho zvládne každý jedinec, nakoľko telo má tento mechanizmus v sebe prirodzene geneticky zakódovaný.

Ako súvisí TRE®, neurogénne chvenie a stresová reakcia

Musculus iliopsoas, v ktorom aktivujeme chvenie počas TRE®, priamo súvisí so stresovou reakciou útok/útek/stuhnutie (flight/fight/freeze) a je taktiež prepojený s mozgovým kmeňom. 

Za fyziologických podmienok, keď čelíme hrozbe, odošle sa správa do amygdaly v limbickom systéme mozgu, ktorá pošle informáciu do mozgového kmeňa, aby sa aktivovala reakcia útok/útek/stuhnutie. Do činnosti sa tak následne zapája práve vyššie spomímaný sval. Po pominutí hrozby sa nadbytočné napätie uvoľňuje neurogénnym chvením, ktoré je rovnako aktivované práve v mozgovom kmeni.

V súčasnej dobe je však fyziologická reakcia organizmu na stres u väčšiny ľudí narušená z dôvodu určitých kultúrno-spoločenských návykov a presvedčení.

Najmä dospelí ľudia výrazne vedome potláčajú svoje emócie, čo má za následok postupné kumulovanie napätia v organizme a narušenie fyziologickej odpovedi organizmu na stres.

Pre koho je metóda TRE® vhodná

 • pre každého, kto je preťažený prácou, prípadne sa potýka so zvýšenými nárokmi na zvládanie stresujúcich situácií, nevie sa uvoľniť, má neadekvátne reakcie na kritické situácie (výbuchy hnevu, prehnaná úzkosť, obava, plačlivosť, negativizmus), trpí poruchami spánku, pozornosti…

 • pre kohokoľvek, kto cíti určité napätie a má potrebu nájsť spôsob, ako sa uvoľniť a cítiť sa dobre

 • pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, chcú nájsť vnútornú rovnováhu, pochopiť reakcie svojho tela a naučiť sa vnímať emócie a pracovať s nimi

 • pre všetky vekové kategórie, u detí je to orientačne od cca 6 rokov.

Aká je najväčšia výhoda metódy TRE® ?

TRE ® je možné cvičiť aj samostatne doma bez prítomnosti sprievodcu/lektora

Hneď od úvodnej hodiny je vhodné, aby začal klient doma skúšať metódu. Štandardne postačuje na osvojenie si metódy 4-6 sedení s lektorom, po ktorých je klient schopný samostatne praktikovať metódu v pohodlí domova bez intervencie lektora. Samozrejme do úvahy musíme vziať aj ďalšie faktory ako množstvo nahromadeného chronického stresu, prípadne pridružené problémy spojené s chronickým stresom, ako napríklad mierne stavy depresií, či úzkosti. V tomto prípade bude pravdepodobne potrebné viac sedení s poskytovateľom TRE metódy a bude sa vyžadovať osobitný prístup. Vždy je lepšie postupovať pomaly a zostávať v pocite bezpečia, než zaťažiť organizmus zmenami. Je dôležité sa snažiť čo najviac si uvedomovať svoje telo, rešpektovať jeho potreby a limity a nechávať priestor pre integráciu zmien.

Aktuálne vám ponúkam viacero možností, ako sa s metódou TRE® zoznámiť a ako si ju osvojiť. Na výber sú buď individuálne stretnutia, alebo rôzne skupinové aktivity.