Vítam vás na stránkach metódy TRE®

Vítam vás na mojej stránke venujúcej sa metóde TRE® – unikátnej metóde na odstraňovanie psychického a fyzického napätia. Pri metóde TRE® sa sériou siedmich jednoduchých cvikov aktivuje prirodzený reflex svalového trasu.

Trasenie uvoľňuje prebytočné napätie vo svaloch a pomáha upokojovať nervový systém. Pravidelným praktizovaním tejto metódy dochádza postupne k nástupu liečebných účinkov prejavujúcich sa v oblasti psychického aj fyzického zdravia.

Techniku zaviedol Dr. David Berceli, viac o ňom a jeho prístupe si môžete prečítať na oficiálnych stránkach metódy TRE®.

Na tejto stránke sa môžete dočítať nielen o metóde TRE®, o jej vzniku, pozadí, účinkoch, či výskume, ale aj o iných, zaujímavých oblastiach súvisiacich s problematikou napätia, stresu, úzkostí,  vyhorenia z hľadiska fyziológie aj psychológie. 

Ako vyštudovaného biológa/fyziológa ma táto metóda fascinovala rovnako z hľadiska osobných pozitívnych psychických a fyzických zmien, ako aj z hľadiska fyziologických neurohumorálnych zmien, ktoré prebiehajú v organizme pri praktizovaní metódy. 
Metóde TRE® sa venujem naplno z hľadiska vedeckého aj praktického a preto sa budem snažiť na tejto stránke publikovať zaujímavé, hodnotné informácie z obidvoch oblastí.

Na Slovensku  vyučujem metódu TRE® od roku 2020.  Ako prvá oficiálne certifikovaná poskytovateľka tejto metódy na Slovensku som ju začala hneď od začiatku intenzívne šíriť medzi odbornú aj laickú verejnosť, nakoľko táto metóda má nesporne široký potenciál pozitívnych účinkov na telesné a duševné zdravie.

Na pravidelnej báze organizujem zážitkové kurzy, intenzívne workshopy, či semináre a vediem taktiež individuálne hodiny pre všetkých záujemcom. Aj keď prevažne pôsobím v Bratislave, snažím sa v priebehu roka naplánovať workshopy aj v iných častiach mesta. V prípade záujmu dostať metódu TRE bližšie k vám (mesto, firma, združenie), neváhajte ma prosím kontaktovať. 

S úctou 

Eva Tóth

Eva Toth 24c