Ponuka

V súčasnej dobe Vám ponúkame viacero možností, ako sa môžete s metódou TRE® zoznámiť a osvojiť si ju. Každá z foriem má svoje výhody aj nevýhody a záleží na klientovi, pre ktorú formu sa rozhodne a čo mu viac vyhovuje. Všetky workshopy, kurzy a semináre sú limitované počtom účastníkov na 6-8 osôb, prípadne podľa aktuálne platných vládnych obmedzení.

Na všetky kurzy, workshopy, či individuálne lekcie sa treba prihlásiť telefonicky na čísle 0911443699, alebo emailom evatoth@heltens.sk

Cielená/špecializovaná/terapeutická forma hodín metódy TRE®

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny prebiehajú prevažne v Bratislave, počet a obsah hodín sa prispôsobuje individuálne. Vhodné pre klientov s cielenými požiadavkami.

Skupinové lekcie metódy TRE®

Nové termíny  workshopov 

Intenzívne TRE® workshopy - NOVÉ TERMÍNY

Workshopy sa konajú pravidelne vrámci celého Slovenska a štandardne zahŕňajú poldenné teoreticko-praktické stretnutia (cca 4 hodiny). Na výber je viacero teoreticko/praktických úrovní výcviku.

6-týždňový zážitkový kurz TRE®

Kurzy sa konajú v Bratislave a zahŕňajú šesť na seba nadväzujúcich dvojhodinových stretnutí v týždenných intervaloch o počte max. 6 - 8 účastníkov.

Okrem toho v ponuke:

Ochutnávka TRE®

Ochutnávka slúži na úvodné zoznámenie sa s metódou TRE® a lektorkou. Vyskúšajte si, či by bola pre vás táto metóda vhodná. Možnosť absolvovať aj online.

Otvorené skupinové hodiny

Otvorené hodiny sú dostupné pre klientov, ktorí už ovládajú metódu TRE® a majú záujem sa stretávať na skupinových hodinách zameraných vždy na inú problematiku.

Individuálne hodiny TRE®

Individuálne hodiny metódy TRE® prebiehajú v Bratislave, prípadne výnimočne po dohode aj v iných mestách. Klienti majú zaručený vysoko individuálny prístup, pričom táto forma výuky sa hodí najmä pre klientov, ktorí majú určité obavy uvoľniť sa a cítiť sa bezpečne v prítomnosti väčšej skupiny ľudí, prípadne si ich zdravotný (fyzický, psychický) vyžaduje individuálny prístup. Pozitívne výsledky a napredovanie v metóde TRE® je výrazne založené na pocite bezpečia a istoty v prostredí, kde klient vykonáva metódu a preto je veľmi dôležité dopredu si premyslieť, akú formu výučby klient uprednostní. Môže to byť kľúčové v následnom správnom uchopení celej metódy a dostavenia sa očakávaných výsledkov.

Na individuálnom stretnutí je možné pozrieť sa na klientove problémy do hĺbky a dokážeme cielene sledovať progres v danej oblasti. Individuálne hodiny nie sú len o naučení sa metódy TRE®, ale postupne prechádzajú na cielenú terapeutickú úroveň. Klient tak má potenciál zaznamenať výraznejší posun vpred v porovnaní so skupinovými hodinami.    

Individuálne hodiny sú vhodné pre klientov, ktorí:

 • necítia sa komfortne vo väčšej skupine ľudí, neradi zdieľajú svoje problémy verejne

 • uprednostňujú vysoko individuálny/terapeutický prístup

 • majú zdravotné problémy pohybového charakteru (problémy s platničkami, kĺbmi, obmedzená mobilita) a iné komplikácie ako napríklad výraznejšia nadváha, kardiovaskulárne problémy (vysoký tep)

 • majú psychické problémy a navštevujú psychológa. Klient sa môže metódu naučiť, je však  potrebné, aby popri výuke TRE® metódy súčasne prebiehali aj konzultácie u psychológa, ktorý súhlasí s účasťou na  TRE® sedeniach

 • majú obavy, že ich neurogénne chvenie bude vyzerať neesteticky, nešpecificky a obávajú sa možných následkov

Individuálne hodiny sú taktiež vhodné pre deti, ktoré sa môžu zúčastniť sedenia individuálne, prípadne s rodičmi.  Veľmi veľa záleží na tom, s akým problémom a očakávaniami rodičia za mnou prichádzajú, podľa toho je nastavený celý proces výuky a vedenia dieťaťa jednotlivými sedeniami. Základom je však získanie vzájomnej dôvery, preto je niekedy vhodné, aby sa metódu TRE® naučili najprv rodičia a následne deti.

Na individuálnej hodine sa môžu naraz zúčastniť aj dvaja klienti (manželia, partneri, priatelia), ktorí sa dobre poznajú, nemajú pred sebou tajnosti a cítia sa v prítomnosti druhého uvoľnene. Cenovo sa tak jedná o výhodnejšiu variantu osvojenia si metódy, prípadne jej terapeutickej verzie. Samozrejme dochádza v tomto prípade k redukcii času, ktorý je individuálne venovaný každému jednému klientovi, stále sa však jedná o vysoko efektívnu a účinnú hodinu TRE®.

V prípade záujmu o individuálne hodiny ma prosím kontaktujte telefonicky, alebo emailom.

Individuálna konzultácia*

90 minút

Cena: 90 eur s DPH

*Na individuálnej hodine sa následne vyhodnotí potreba/počet/frekvencia/cena ďalších konzultácií.

Intenzívne TRE® workshopy

Skupinové workshopy sú vhodné pre klientov, ktorým nevyhovuje dochádzať na pravidelné týždňové kurzy, prípadne individuálne hodiny. Workshopy pozostávajú z viacerých teoreticko/praktických stupňov a záleží len na vás ako hlbolo sa chcete do problematiky neurogénneho chvenia ponoriť. Súčasťou workshopu je aj jedna individuálna telefonická konzultácia, ktorú je optimálne využiť medzi dvoma stretnutiami.

Skupinové workshopy spĺňajú všetky podmienky na úspešné teoretické zvládnutie metódy TRE®. Praktické zvládnutie metódy záleží od účastníka a jeho ochote metódu praktizovať a samozrejme aj miery stresu, ktorý je u každého individuálny. Workshopy sú určené pre klientov bez závažnejších zdravotných komplikácií. Tieto kurzy sú totiž obsahovo zhustené, sú náročnejšie na sústredenie, pričom je obmedzené individuálne riešenie špecifických otázok, či zdravotných problémov. Počet účastníkov je limitovaný na 6-8 osôb.

Intenzívne workshopy sú výrazne zamerané na správne praktické zvládnutie techniky aktivácie neurogénneho chvenia a následného aplikovania metódy do praxe. Workshop je z hľadiska zhusteného množstva preberaného obsahu náročnejší na udržanie koncentrácie.

Výhody

 • Vhodné pre klientov, ktorí sú časovo zaneprázdnení a vyhovuje im intenzívna výučba 

 • možnosť vytvoriť čisto ženské/mužské skupiny, alebo skupiny kolegov, kamarátov, známych 

 • Kolektívna podporná energia 

 • cenovo prijateľná alternatíva

Upozornenie: Na skupinových workshopoch nie je možne z časových dôvodov rozoberať zdravotné problémy jednotlivcov a viesť hodiny špecificky podľa individuálnych potrieb jednotlivcov. Tento prístup je sa uplatňuje na individuálnych lekciách.

Čo sa na jednotlivých workshopoch naučíte

 • V prvom rade získate účinný nástroj, ktorým dokážete regulovať napätie a stres v tele

 • naučíte sa sériu cvičení, ktoré spúšťajú samoregulačný proces uvoľňovania napätia a stresu z tela

 • dozviete sa o fyziologických princípoch vzniku stresovej situácie a patológiu, ktorá vzniká pri neprimeranom dlhotrvajúcom strese

 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje telo a jeho reakcie na emócie

 • naučíte sa rozpoznať znaky preťaženia počas uvoľňovania napätia a tým rešpektovať potreby/limity vlastného tela a nechávať priestor pre integráciu zmien.

Aktuálne termíny

Intenzívny Workshop I st.

Termín:

 18. 12. 2021; čas: 9.00-13.00

Kde: Bratislava, HELTENS

Cena: 70 eur s DPH

Intenzívny Workshop II st.

(pre absolventov I. stupňa)

Termín:

18.12. 2021; čas: 14.00-18.00

Kde: Bratislava, HELTENS

Cena: 70 eur s DPH

Intenzívny Workshop I st.

Termín:

 15. 1. 2022; čas: 9.00-13.00

Kde: Bratislava, HELTENS

Cena: 70 eur s DPH

Účasť

 • Vek účastníkov kurzu je stanovený od 15 rokov vyššie, pričom pre mladistvých (15-18 r.) je potrebné priniesť písomný súhlas zákonných zástupcov. 

 • Je zakázané prísť na lekciu pod vplyvom omamných látok.

 • V prípade diagnostikovaného chronického ochorenia fyzického alebo psychického charakteru, alebo pravidelného užívania liekov nás prosím kontaktujte, účasť na skupinovom kurze je nutné prekonzultovať a zvážiť v závislosti od zdravotného stavu.

 • POZOR: Skupinového kurzu sa nemôžu zúčastniť tehotné a dojčiace ženy, ľudia s operáciou alebo zlomeninou v období posledných 2 mesiacov. 

Čo si priniesť so sebou

 • Na kurz je vhodné prísť v pohodlnom/športovom oblečení, v ktorom vie účastník vykonávať aj strečingové cvičenia. 

 • Pitný režim je zabezpečený

 • Karimatky a ostatné náčinie je zabezpečené

6-týždňové zážitkové kurzy TRE®

Kurzy metódy TRE® prebiehajú pravidelne v Bratislave v pravidelných 6 týždňových intervaloch. Klienti majú na výber doobedné, alebo poobedná termíny. Jedná sa o 6 dvojhodinových stretnutí, kde je každá hodina zameraná na inú problematiku metódy TRE®. Je optimálne, aby sa účastníci zúčastnili všetkých hodín. 

Do kurzu sú zakomponované ďalšie regeneračné/harmonizačné techniky, ktoré podporujú vnútorné liečenie jednotlivca aj celej skupiny. Najväčšia výhoda týchto kurzov je, že kolektívna energia môže u vnímavých jedincov znásobovať  účinky metódy a účastníkom sa tak môžu uvoľniť aj hlboké energetické bloky, pokiaľ sa v skupine budú cítiť bezpečne.

Kurz sa môže otvoriť aj nezávisle od vypísaných termínov. Ak si záujemcovia vytvoria vlastnú skupinu, časovo je možné sa prispôsobiť a vytvoriť tak kurz pre individuálnu skupinku. Minimálny počet účastníkov musí byť 4.

Zážitkové kurzy slúžia najmä na správne zvládnutie techniky aktivácie neurogénneho chvenia, pričom sú kurzy spojené s doplnkovými zážitkovými a regeneračnými technikami prebiehajúcimi za podpory kolektívnej energie.  

Výhody

 • Kolektívna podporná energia

 • hodiny doplnené ďalšími prvkami na podporu harmonizácie tela (energetická medicína, intuitívny tanec, dychové cvičenia) 

 • možnosť vytvoriť čisto ženské/mužské skupiny, kamarátske skupiny

 • možnosť získať feedback od viacerých účastníkov 

 • cenovo prijateľná alternatíva

Upozornenie: Na skupinových kurzoch nie je možne z časových dôvodov rozoberať zdravotné problémy jednotlivcov a viesť hodiny špecificky podľa individuálnych potrieb jednotlivca. Tento prístup je sa uplatňuje na individuálnych lekciách.

Čo sa na kurze naučíte

 • V prvom rade získate účinný nástroj, ktorým dokážete regulovať napätie a stres v tele

 • naučíte sa sériu cvičení, ktoré spúšťajú samoregulačný proces uvoľňovania napätia a stresu z tela

 • dozviete sa o fyziologických princípoch vzniku stresovej situácie a patológiu, ktorá vzniká pri neprimeranom dlhotrvajúcom strese

 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje telo a jeho reakcie na emócie

 • naučíte sa rozpoznať znaky preťaženia počas uvoľňovania napätia a tým rešpektovať potreby/limity vlastného tela a nechávať priestor pre integráciu zmien.

 • získate ďalšie praktické rady a tipy ako pracovať s emóciami, ako zvládnuť ťažšie obdobie, ako predchádzať výkyvom nálady, ako sa energeticky harmonizovať a i.

Aktuálne termíny

Účasť

 • Vek účastníkov kurzu je stanovený od 15 rokov vyššie, pričom pre mladistvých (15-18 r.) je potrebné priniesť písomný súhlas zákonných zástupcov. 

 • Je optimálne, aby sa účastník zúčastnil na všetkých 6 lekciách kurzu, na každej lekcii sa budú preberať aj teoretické informácie, ktoré v prípade neúčasti môžu následne chýbať.

 • je zakázané prísť na lekciu pod vplyvom omamných látok

 • V prípade diagnostikovaného chronického ochorenia fyzického alebo psychického charakteru, alebo pravidelného užívania liekov nás prosím kontaktujte, účasť na skupinovom kurze je nutné prekonzultovať a zvážiť v závislosti od zdravotného stavu.

 • POZOR: Skupinového kurzu sa nemôžu zúčastniť tehotné a dojčiace ženy, ľudia s operáciou alebo zlomeninou v období posledných 2 mesiacov. 

Absencie/náhrady

 • Neúčasť na lekcii treba vopred oznámiť písomne, alebo telefonicky najneskôr 8 hodín pred plánovanou lekciou. Absencia, ktorá nebola oznámená lektorovi sa nebude môcť nahradiť. 

 • Náhrada vymeškaných lekcií bude možná účasťou na iných prebiehajúcich lekciách. Ak nebudú v danom čase vypísané kurzy, nahradiť lekciu je možné individuálnou konzultáciou, pričom jedna lekcia kurzu TRE® (120 minút) zodpovedá 30 individuálnej konzultácie. Náhrada viacerých vymeškaných hodín z dôvodu ochorenia, alebo iného vážneho problému, sa bude riešiť individuálne, dohodou.

Čo si priniesť so sebou

 • Na kurz je vhodné prísť v pohodlnom/športovom oblečení, v ktorom vie účastník vykonávať aj strečingové cvičenia. 

 • Pitný režim je zabezpečený

 • Karimatky a ostatné náčinie je zabezpečené

Ochutnávka metódy TRE®

Ochutnávka metódy TRE®  je zameraná na  zoznámenie sa s Metódou TRE®. Okrem toho majú účastníci možnosť osobne sa zoznámiť s lektorkou, ktorá vedie kurzy a workshopy na Slovensku. Je to výborná príležitosť, ako si metódu „nacítiť“ a prípadne si ujasniť vyskytujúce sa nezrovnalosti.

Ochutnávka je čiastočne rozdelená na 2 časti:

 1. časť je teoretická – odborná. Je zameraná na problematiku fyziologických biochemických procesov a mechanizmov súvisiacich so stresovou reakciou. Okrem toho lektorka poukáže na to ako chvenie vyvolané pri praktizovaní metódy TRE® zapadá do celej tejto problematiky a aký to má efekt na fyziologické funkcie organizmu.  

 2. časť je praktická – Lektorka prevedie klienta vybranými cvičeniami aktivujúcimi neurogénne chvenie. Je nutné podotknúť, že reakcia každého účastníka na cvičenia je veľmi individuálna. Niekto môže začať pociťovať chvenie už v priebehu prvých cvičení, niekto potrebuje na aktiváciu dlhšiu dobu. Na základe výsledku Vám lektorka môže odporučiť, ktorá forma výuky tejto metódy by bola pre Vás do budúcna najvhodnejšia.

Ochutnávka terapie

30 minút

Cena: 20 eur s DPH

Otvorené skupinové hodiny

Otvorené skupiny metódy TRE® sú určené pre absolventov individuálnych alebo skupinových stretnutí. Zúčastniť sa jej môžu klienti, ktorí ovládajú aktiváciu neurogénneho chvenia a chcú ho posunúť na vyššiu úroveň. Štandardne sa konajú raz mesačne, prípadne individuálne, podľa záujmu.

Na otvorených hodinách sa pracuje s rôznymi polohami a postúrami, aktivačnými pomôckami ( lopty, deky, uteráky, rehabilitačné pomôcky, s hudbou, vôňami a i.). Okrem toho sú do hodín zapojené prvky energetickej medicíny, intuitívneho tanca, meditácie, či muzikoterapie.

Otvorené hodiny sú vhodné pre klientov, ktorí: 

 • Vedia si aktivovať neurogénne chvenie, dôverujú procesu, avšak prejavuje sa u nich určitá stagnácia v procese ako je napr. absencia chvenia v niektorej časti tela (hrudník, ramená ruky). 

 • Uprednostňujú skupinové stretnutia z dôvodu podpornej kolektívnej energie 

 • Nemajú priestor vykonávať metódu TRE® v domácom prostredí, prípadne cítia väčšiu bezpečnosť v prítomnosti kolektívu alebo poskytovateľa metódy TRE®

Máte záujem o metódu TRE®? Neviete sa rozhodnúť, aká forma stretnutí je pre vás vhodná? Môžete ma kontaktovať telefonicky na čísle 0911 443 699, prípadne mi zanechajte ODKAZ. Budem vás kontaktovať.