TRE kurz – deti

Predstavujem vám špeciálny kurz určený pre deti, ktorého hlavným cieľom je podporiť deti v zdraví za pomoci neurogénneho chvenia a pomôcť im tak vyrovnávať sa s náročnými životnými situáciami.  Záujem zo strany rodičom ma postupne motivoval k tomu, aby som pripravila špeciálny koncept kurzu, ktorý čo najefektívnejšie vedie k úspešnému používaniu neurogénneho chvenia deťmi v domácom prostredí. 

Neurogénne chvenie a deti – ako to vlastne je?

Častokrát dostávam otázku, ako je to u detí, či môžu praktizovať metódu TRE®, či je pre nich bezpečná, ako často by mali chvenie používať atď…

TRE® zahrňuje sériu siedmich cvikov, ktoré aktivujú liečivé neurogénne chvenie. Toto chvenie je úplne fyziologické a je charakteristické pre všetkých cicavcov. Pre deti je typické, že fyziologická stresová reakcia nie je ešte tak narušená ako u mnohých dospelých ľudí, čo znamená, že na terapiu TRE® reagujú vynikajúco. Dokonca tak výborne, že sa nepotrebujú učiť stimulačné cvičenia na aktivovanie neurogénneho chvenia. 

 

Malým deťom stačí jedno stimulačné cvičenie a neurogénne chvenie sa im krásne aktivuje.

Z mojich skúseností taktiež vyplýva, že deti nemajú obavu z chvenia. Je to pre nich príjemné, hneď od začiatku popisujú pozitívnu skúsenosť, sú z toho nadšené, pristupujú k tomu hravo. V porovnaní s dospelými je to veľká zmena, nakoľko dospeláci majú často-krát určité obavy z „nekontrolovaného“ chvenia.  

Čo sa týka času venovanému samotnému chvenie, tu zohráva dôležitú úlohu zdravá detská neposednosť. Dieťa vo veku 6-7 rokov väčšinou nevydrží v pozícii chvenia dlhšie ako 10 minút. Čas sa dá predĺžiť zmenou polôh, zapojením rôznych pomôcok ako napr. masážnych loptičiek, vankúšov, ale aj hračiek (plyšákov).

Samozrejme s vekom rastie výdrž, vhodné však je praktizovať cvičenie len toľko, koľko je dieťaťu príjemné. Ako určitá alternatíva môže byť aj spoločné praktizovanie neurogénneho chvenia spolu s rodičmi, alebo súrodencami, kedy to ponúka celkom iný rozmer a dochádza aj k prehlbovanie dôvery a  spolupatričnosti v rodine.

Pri akých problémoch je vhodné praktizovať chvenie u detí ?

Pri praktizovaní neurogénneho chvenia bolo v prípade detí zaznamenané zlepšenie v oblastiach ako:

 • Nočné pomočovanie
 • nočné mory
 • nespavosť/zhoršený spánok
 • obhrýzanie nechtov, tiky, mimovoľné/nevedomé pohyby
 • emočná nestabilita – výbušnosť, plačlivosť, agresivita
 • podporná terapia pri súčasných návštevách u psychológa
 • prežitá trauma (napr. pád z bicykla/z výšky, topenie sa, ublíženie na zdraví, týranie a i.)
 • zvládanie stresujúcich situácií (vysoké nároky v škole, vystupovanie, súťaže)
 • Zvládanie obdobia dospievania
 • regenerácia a výkonnosť u športujúcej mládeže
 • chronické ochorenia (astma, bolesti hlavy, brucha…)

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je naučiť rodičov, ako správne používať neurogénne chvenie u vlastných detí v domácom prostredí. Rodičia aj deti, ktoré sa zúčastnia kurzu získavajú teoretické a praktické informácie, ako presne využívať tento regulačný mechanizmus na zmiernenie psychických a fyzických problémov u detí. Celý kurz je zameraný výhradne na deti a postupnosť krokov a podporu zo strany rodičov. Počas kurzu si budú môcť vyskúšať neurogénne chvenie aj rodičia, avšak teoretický aj praktický obsah je zameraný výhradne na problematiku používania chvenia u detí.

Aktuálne termíny

Kurz TRE® – deti

4 stretnutia v dvojtýždňových intervaloch

Termín

 09.05. 2023 – 20.06. 2023 

čas: 18.00-19.00

Kde: Bratislava (Ružinov), Peterská 8

 cena: 100 eur 

(1 rodič + 1 dieťa)

Termíny stretnutí

 • 09.5.2023 o 18.00-20.00 – účasť len rodičov (pozor: 2 hod. stretnutie)

 • 23.5.2023 o 18.00-19.00 – účasť rodičov+deti

 • 6.5.2023 o 18.00-19.00 – účasť len rodičov

 • 20.5.2023 o 18.99-19.00 – účasť rodičov+deti

Cena

 • cena 100 eur platí pre 1 rodiča + 1 dieťa za celý kurz

 • Doplatok za druhé dieťa je 50 eur/kurz

 • Kurz sa platí vopred, účastníci si tak zabezpečia miesto na lekciách, nakoľko počet miest je limitovaný

Storno podmienky

 • 1 týždeň pred začatím kurzu – 50 % z ceny kurzu

 • 0 – 48 hod. pred začatím kurzu – 75 % z ceny kurzu

 • po začatí kurzu – nie je možnosť vrátiť akúkoľvek časť platby 

Účasť

 • kurz je určený pre rodičov a deti od 6-11 rokov, jeden rodič môže mať so sebou maximálne 2 deti.

 • Je optimálne, aby sa účastníci zúčastnili na všetkých 4 lekciách kurzu, na každej lekcii sa budú preberať aj teoretické informácie, ktoré v prípade neúčasti môžu následne chýbať

 • V prípade diagnostikovaného chronického ochorenia fyzického alebo psychického charakteru, alebo pravidelného užívania liekov u dieťaťa nás prosím kontaktujte, účasť na skupinovom kurze je nutné prekonzultovať a zvážiť v závislosti od zdravotného stavu. 

Absencie/náhrady

 • Neúčasť na lekcii treba vopred oznámiť písomne, alebo telefonicky najneskôr 12 hodín pred plánovanou lekciou, inak lekcia prepadá. 

 • V prípade, že sa nemôže účastník zúčastniť lekcie,  je vytvorená možnosť absolvovať hodinu online. 

 • Náhradu 1 vymeškanej lekcie je možné riešiť účasťou na iných prebiehajúcich lekciách. Náhrada viacerých vymeškaných hodín z dôvodu vážneho ochorenia, alebo iného vážneho problému (je nutné vydokladovať), sa bude náhrada lekcií riešiť individuálne, dohodou. 

Čo si priniesť so sebou

 • Na kurz je vhodné prísť v pohodlnom/športovom oblečení, v ktorom vie účastník vykonávať aj strečingové cvičenia. 

 • Pitný režim je zabezpečený

 • Karimatky a ostatné náčinie je zabezpečené