Skupinové hodiny TRE® pokročilí

Otvorené skupiny metódy TRE® sú určené pre absolventov individuálnych alebo skupinových stretnutí. Zúčastniť sa jej môžu klienti, ktorí ovládajú aktiváciu neurogénneho chvenia a chcú ho posunúť na vyššiu úroveň. Štandardne sa konajú raz mesačne, prípadne individuálne, podľa záujmu.

Na otvorených hodinách sa pracuje s rôznymi polohami a postúrami, aktivačnými pomôckami ( lopty, deky, uteráky, rehabilitačné pomôcky, s hudbou, vôňami a i.). Okrem toho sú do hodín zapojené prvky energetickej medicíny, intuitívneho tanca, meditácie, či muzikoterapie.

Otvorené hodiny sú vhodné pre klientov, ktorí: 

  • Vedia si aktivovať neurogénne chvenie, dôverujú procesu, avšak prejavuje sa u nich určitá stagnácia v procese ako je napr. absencia chvenia v niektorej časti tela (hrudník, ramená ruky). 

  • Uprednostňujú skupinové stretnutia z dôvodu podpornej kolektívnej energie 

  • Nemajú priestor vykonávať metódu TRE® v domácom prostredí, prípadne cítia väčšiu bezpečnosť v prítomnosti kolektívu alebo poskytovateľa metódy TRE®