TRE kurz dospelí

Kurzy metódy TRE® prebiehajú v Bratislave v pravidelných intervaloch, 5 stretnutí za sebou v vopred stanovených intervaloch. Jedno stretnutie trvá cca 120 minút, pričom je každé zamerané na inú problematiku metódy TRE®. Je optimálne, aby sa účastníci zúčastnili všetkých hodín, nakoľko sa jedná o uzavretú skupinu účastníkov a platí sa jednorazovo za celý kurz. 

Do kurzu sú zakomponované ďalšie regeneračné/harmonizačné techniky, ktoré podporujú vnútorné liečenie jednotlivca aj celej skupiny. Najväčšia výhoda týchto kurzov je, že kolektívna energia môže u vnímavých jedincov znásobovať  účinky metódy a účastníkom sa tak môžu uvoľniť aj hlboké energetické bloky, pokiaľ sa v skupine budú cítiť bezpečne.

Kurz sa môže otvoriť aj nezávisle od vypísaných termínov. Ak si záujemcovia vytvoria vlastnú skupinu, časovo je možné sa prispôsobiť a vytvoriť tak kurz pre individuálnu skupinku. Minimálny počet účastníkov musí byť 4, pričom cena sa upravuje z závislosti od počtu klientov, miesta konania kurzu a časových požiadaviek. 

 Kurzy neslúžia len na správne zvládnutie techniky aktivácie neurogénneho chvenia, sú spojené aj s doplnkovými harmonizačnými a regeneračnými technikami prebiehajúcimi za podpory kolektívnej energie. Každé stretnutie je zamerané na inú problematiku, čím získavajú účastníci veľa praktických rád.  

Výhody

 • Kolektívna podporná energia

 • hodiny doplnené ďalšími prvkami na podporu harmonizácie tela (energetická medicína, intuitívny tanec, dychové cvičenia) 

 • možnosť vytvoriť čisto ženské/mužské skupiny, kamarátske skupiny

 • možnosť získať veľa hodnotných informácií o celkovej práci so stresom a napätím 

 • cenovo prijateľná alternatíva

Upozornenie: Na skupinových kurzoch nie je možne z časových dôvodov rozoberať zdravotné problémy jednotlivcov a viesť hodiny špecificky podľa individuálnych potrieb jednotlivca. Tento prístup je sa uplatňuje na individuálnych lekciách.

Čo sa na kurze naučíte

 • V prvom rade získate účinný nástroj, ktorým dokážete regulovať napätie a stres v tele

 • naučíte sa sériu cvičení, ktoré spúšťajú samoregulačný proces uvoľňovania napätia a stresu z tela

 • dozviete sa o fyziologických princípoch vzniku stresovej situácie a patológiu, ktorá vzniká pri neprimeranom dlhotrvajúcom strese

 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje telo a jeho reakcie na emócie

 • naučíte sa rozpoznať znaky preťaženia počas uvoľňovania napätia a tým rešpektovať potreby/limity vlastného tela a nechávať priestor pre integráciu zmien.

 • získate ďalšie praktické rady a tipy ako pracovať s emóciami, ako zvládnuť ťažšie obdobie, ako predchádzať výkyvom nálady, ako sa energeticky harmonizovať a i.

Bonus: Absolventi kurzu majú oprávnenie zúčastňovať sa pokročilých transformačných zážitkových udalostí zameraných na špecifickú problematiku, organizovaných v pravidelných intervaloch.

Aktuálne termíny

Kurz TRE®

5 stretnutí v dvojtýždňových intervaloch

Termín

 25.10. 2023 – 20. 12. 2023 

čas: 19.00-21.00

Kde: Bratislava (Ružinov), Peterská 8

 cena: 120 eur 

Termíny stretnutí

 • 25.10.2023, 8.11.2023, 22.11.2023, 6.12.2023, 20.12.2023

Účasť

 • Vek účastníkov kurzu je stanovený od 15 rokov vyššie, pričom pre mladistvých (15-18 r.) je potrebné priniesť písomný súhlas zákonných zástupcov. 

 • Je optimálne, aby sa účastník zúčastnil na všetkých 5 lekciách kurzu, na každej lekcii sa budú preberať aj teoretické informácie, ktoré v prípade neúčasti môžu následne chýbať.

 • je zakázané prísť na lekciu pod vplyvom omamných látok

 • V prípade diagnostikovaného chronického ochorenia fyzického alebo psychického charakteru, alebo pravidelného užívania liekov nás prosím kontaktujte, účasť na skupinovom kurze je nutné prekonzultovať a zvážiť v závislosti od zdravotného stavu.

 • POZOR: Skupinového kurzu sa nemôžu zúčastniť tehotné a dojčiace ženy, ľudia s operáciou alebo zlomeninou v období posledných 2 mesiacov. 

Absencie/náhrady

 • Neúčasť na lekcii treba vopred oznámiť písomne, alebo telefonicky najneskôr 12 hodín pred plánovanou lekciou. Absencia, ktorá nebola oznámená lektorovi sa nebude môcť nahradiť. 

 • Náhradu 1 vymeškanej lekcie je možné riešiť účasťou na iných prebiehajúcich lekciách. Náhrada viacerých vymeškaných hodín z dôvodu vážneho ochorenia, alebo iného vážneho problému, sa bude riešiť individuálne, dohodou.

Čo si priniesť so sebou

 • Na kurz je vhodné prísť v pohodlnom/športovom oblečení, v ktorom vie účastník vykonávať aj strečingové cvičenia. 

 • Pitný režim je zabezpečený

 • Karimatky a ostatné náčinie je zabezpečené

Referencie

Na kurze sa mi páčila najviac odbornosť a prívetivosť lektorky, mala obsiahle, odborné a milé vedenie. TRE ma zaujala, nakoľko prináša fyzické a psychické zdravie. Metódu by som odporučila všetkým mojim známym.
Miriam Pálffyová
Metóda TRE ma prekvapila v jednoduchosti a účinnosti a odporučila by som ju pri seba-rozvoji, respektíve pri fyzických ťažkostiach.
Svetlana Bošanská
Evka ďakujeme za neuveriteľný zážitok , a do hĺbky vysvetlenú tématiku. Bolo to skvelé a povznesujúce , i napriek dlhej ceste a málo spánku sa cítim plná energie. Tešíme sa na ďaľšie stretnutia, či už online alebo osobne .
Roman a Peťa z Martina 🙂